Helle Frøsig
Funkiavej 45
2300 København S 
Denmark

Atelier:
Værkstedsvej 54
2500 Valby
Denmark